«O'zbekiston temir yo'llari»

Aksiyadorlik jamiyati

Poyezdlar harakati jadvali onalyn ravishda

Sana: 20.05.2022

Vaqt : 18:44

Yo'nalish Holati

Jadval bo'yicha vaqti

jo'natilishi kelishi

Haqiqiy vaqti

jo'natilishi kelishi
759 : Qarshi Toshkent Harakatda 16:46 20:08 16:46 20:08
760 : Toshkent Buxoro To`xtash 07:28 11:23
760 : Toshkent Buxoro To`xtash 07:56 11:51
761 : Buxoro Toshkent Harakatda 15:50 19:51 15:50 19:51
761 : Buxoro Toshkent Harakatda 15:56 19:57 15:56 19:57
761 : Buxoro Toshkent Harakatda 16:56 20:57 16:56 20:57
763 : Samarqand Toshkent Harakatda 17:00 19:12 17:00 19:12
764 : Toshkent Samarqand To`xtash 08:30 10:38
765 : Buxoro Toshkent To`xtash 04:55 08:49
766 : Toshkent Buxoro To`xtash 18:45 22:39