«O'zbekiston temir yo'llari»

Aksiyadorlik jamiyati

Poyezdlar harakati jadvali onalyn ravishda

Sana: 30.11.2021

Vaqt : 01:43

Yo'nalish Holati

Jadval bo'yicha vaqti

jo'natilishi kelishi

Haqiqiy vaqti

jo'natilishi kelishi
759 : Qarshi Toshkent To`xtash 16:46 20:08
760 : Toshkent Qarshi To`xtash 08:00 11:22
761 : Buxoro Toshkent To`xtash 15:50 19:51
762 : Toshkent Buxoro To`xtash 07:28 11:23
763 : Samarqand Toshkent To`xtash 17:00 19:12
764 : Toshkent Samarqand To`xtash 08:30 10:43
765 : Buxoro Toshkent To`xtash 04:55 08:49
766 : Toshkent Buxoro To`xtash 18:45 22:39